Banner Dames 1.jpg IMG_0607 1000x300 2.jpg IMG_0607 1000x300.jpg IMG_0088 1000x300.jpg
Hoofsponsor

Aangepaste indelingstraining(en)

17-5-2020
Nieuwsafbeelding

Beste ouders/verzorgers,

Het zijn bijzondere tijden. We zijn blij dat we, weliswaar onder strikte voorwaarden, kunnen hockeyen. In voorbereiding op de aankomende competitie in september tracht PW ook zo goed mogelijk de teams in te delen. We doen dit op basis van reeds uitgebreide bestaande informatie als ook nieuwe ‘verse‘ informatie. 

Het is helaas niet mogelijk om een indelingstraining week te organiseren zoals we dat de voorbije jaren gewend waren. Om een zo goed mogelijke teamindeling  te maken met ook de meest recente gegevens, zullen we de komende weken de reguliere trainingen gebruiken om nog eenmaal goed de kwaliteiten, vaardigheden en kunsten van onze spelers in kaart te brengen.

Nadere toelichting en handelswijze:

Gezien alle richtlijnen en restricties hebben we rekening te houden met het volgende:
  • Er is slechts een beperkt aantal spelers op het veld toegestaan;
  • Het dragen van hesjes (met herkenningsnummers) is niet toegestaan;
  • In vrijwel alle lijnen zijn wedstrijden cq duels om de bal niet toegestaan (met uitzondering van de D en E8).

Allemaal redenen voor een setting in klein onderling verband. De elftalcommissies maken (net als andere jaren) een adviesindeling op basis van bestaande en nieuwe informatie. De elftalcommissies hebben juist nu een extra cruciale rol in de indeling en onderlinge overdracht wanneer spelers naar een opvolgende lijn doorgroeien. Dit gebeurt in week 24/25.  

Dit betekent dat de komende twee weken onze elftalcommissies en onafhankelijke beoordelaars, in afstemming met technische manager Alexander, op veilige afstand trainingen van de spelers van de (huidige en toekomstige) lijn kunnen bijwonen. We realiseren ons dat deze vorm van beoordelen ongebruikelijk en niet ideaal is, maar dit is op dit moment het best uitvoerbare instrument dat we hebben.

Op dinsdag 16 juni publiceren we de teamindeling op de site. Aansluitend vinden indien nodig op maandagavond 22 juni uitsluitend telefonisch 10-minuten gesprekken tussen ouders en EC-leden plaats. De aanmeldprocedure daarvoor volgt t.z.t. We trachten nog in de nieuwe samenstelling te trainen, ook hierover t.z.t. meer.

We trachten alle leden en betrokken ouders hiermee goed geïnformeerd te hebben.

Met sportieve groet,

mede namens Alexander,
Bram, Wietse en Irene
TC PW