IMG_0088 1000x300.jpg Banner Dames 1.jpg IMG_0607 1000x300 2.jpg IMG_0607 1000x300.jpg
Hoofsponsor

Een bericht van de voorzitter

6-4-2020

Beste leden van PW,

Na bijna een maand sociale onthouding wordt het tijd een tussenbalans op te maken. Het coronavirus heeft de wereld in haar greep en ook voor onze de club valt er niet te ontkomen aan de gevolgen. Wij willen deze op een rij zetten en aangeven wat wij hebben kunnen doen. 

De kosten lopen grotendeels door omdat wij hebben besloten de trainers die in dienst zijn vooralsnog te blijven betalen. De meeste zijn afhankelijk van de beloning die zij van PW ontvangen. De andere kosten, zoals onder meer rente en aflossingen energiekosten moeten wij ook blijven voldoen. Uiteraard zoeken wij uit welke faciliteiten er van overheidswege zijn en zullen daar dan een beroep op doen.

De baten bestaan voor onze club uit contributie, sponsoring en barinkomsten. De laatste twee zullen zonder twijfel afnemen dan wel wegvallen, waardoor wij geheel afhankelijk zijn van de contributie. Ondanks dat er niet getraind en gespeeld kan worden verzoeken wij u allen om de contributie gewoon te laten incasseren.

Dan het onwelkome bericht dat Frank Timmers heeft moeten besluiten om er na bijna een jaar met succes Dames 1 te hebben getraind en gecoacht mee te stoppen wegens privé omstandigheden. Wij betreuren zijn besluit maar zullen die respecteren. Mocht het seizoen alsnog afgemaakt kunnen worden dan zal Frank de coaching nog verzorgen. Laten wij hopen dat dit realiteit zal worden en dat Dames 1 geheel verdiend kampioen kan worden.

De TC is druk bezig om een Heren 1 team te formeren. De selectie zal bestaan uit een groot gedeelte van het huidige JA1 en zal worden aangevuld met senioren en spelers van buitenaf. Er zijn contacten met coaches die het nieuwe Heren 1 willen begeleiden. IJs en corona dienende denken wij dat er volgend seizoen een waardig team kan worden geformeerd en promotie zal het doel zijn !

Het zal u bekend zijn dat vandalen hebben gemeend een dug-out bij veld 1 in brand te moeten steken. Gelukkig was onze voorzitter van de lustrumcommissie in de buurt en die heeft samen met een toegesnelde heer erger kunnen voorkomen. De brandweer heeft snel kunnen blussen waardoor de schade relatief gezien beperkt is gebleven. De schade is gemeld bij de verzekering. Een aantal (oud)leden van het bestuur hebben de rotzooi opgeruimd. De heren Alexander en Daan, onze trainers, hebben laten weten dat zij een nieuwe dug-out willen gaan maken, uiteraard op gepaste afstand van elkaar. Wij zullen het benodigde materiaal daarvoor in gaan kopen.

Wij volgen de KNHB en die volgt op haar beurt de overheid. De geluiden zijn wisselend omdat nog steeds niet alle gevolgen in beeld zijn en laat staan de mogelijkheden voor het hervatten van het normale leven te voorspellen zijn. Toch willen wij er vanuit gaan dat het eind augustus weer mogelijk zal zijn om te trainen en te spelen op PW. Wat is er mooier om in het laatste weekend van augustus 2020 bij elkaar te komen en dan op gepaste wijze feest te vieren, want je zou het bijna vergeten dat PW dan 105 jaren bestaat.

Met enige regelmaat zullen wij bestuursmededelingen op de site plaatsen om u blijvend te informeren over de stand van zaken. 

Wij wensen een ieder sterkte in het al dan niet beperkte isolement en raden aan om strikt de aanwijzingen ter voorkoming van verdere besmetting op te volgen, opdat het normale leven weer snel op gang zal kunnen komen. Ook willen wij ieder lid van PW sterkte wensen en diegenen bedanken voor hun inzet als vitale beroepers in de strijd tegen het virus.

Namens het bestuur van PW

Han Dingeldein